• La iniciativa, finançada a través dels projectes Singulars, mitjançant la intercooperació es crea una xarxa de formació i acompanyament de les persones treballadores i les famílies ocupadores en l’àmbit de cures a persones dependents.

La plataforma e-cures, que prové del concepte ‘eines per l’acompanyament a les cures’, és una iniciativa de cooperació per a la formació i l’acompanyament de les persones treballadores i les famílies ocupadores en l’àmbit de cures a persones dependents. Alhora també preveu promoure la sensibilització de les problemàtiques d’aquesta realitat i la incidència política. Vol ser una plataforma que aborda l’àmbit de cures a la província de Girona des de diferents perspectives on les persones tinguin un espai on buscar formacions, acompanyaments, recolzament… Actualment, està formada per Som provisionals, Fundació Ser.Gi, Avancem Santa Clara, Asocolgi i Hèstia.

El projecte està finançat mitjançant els projectes Singulars del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, un finançament que procura generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa. Actualment, la plataforma e-cures està formada per cinc entitats i amb la intenció que puguin ser més i que creixin.

En el marc de la celebració del dia de les treballadores de la llar, es va fer cloenda de les primeres formacions i presentar  la plataforma e-cures.  El passat 6 d’abril es va fer l’acte al parc del Migdia de Girona amb la participació de la Fundació Ser.Gi, Avancem Santa Clara, Som Provisionals, Hèstia i Asocolgi i que va comptar amb el recolzament de l’Ateneu Terres Gironines, el departament d’Igualtat i Feminismes i l’Ajuntament de Girona, tot plegat amb l’objectiu de reivindicar els drets de les persones treballadores d’aquest sector.

L’activitat va comptar amb més de 200 participants de tota la província de Girona, moltes de les quals han fet la formació a partir dels taller d’e-cures. Ha permès ampliar coneixements en l’àmbit dels primers auxilis, el marc legal, els drets i deures de les persones migrades, l’estimulació cognitiva o el procés d’acompanyament de l’etapa final de vida.