La Cooperativa Avancem Santa Clara actua com a instrument d’ocupació territorial per a persones en situació d’exclusió social,  afavorint la inserció laboral dins de l’empresa. El seu àmbit d’actuació són els serveis de neteja i de cura de les persones i la formació. A l’hora de definir la nova imatge corporativa, volíem sintetitzar  gràficament aquestes àrees  d’actuació per tal d’oferir un missatge clar i concís.

L’encàrrec va recaure sobre l’Estudi Oliver Gràfic, que va apostar per donar el protagonisme del logo a dues mans que representen els valors més socials de la cooperativa, com l’acompanyament a persones i el tracte proper. Com a segon element es representa una planta de lavanda, que simbolitza l’altre servei principal que ofereix Avancem Santa Clara, el de neteja. Finalment s’hi afegeix la paraula cooperativa i s’agrupa el conjunt dins del cercle per fer èmfasi en la unió i el treball en equip. La nova imatge es finalitza a través de l’ús d’una tipografia de fàcil lectura i amb traços molt nets, que reforça el missatge final.

L’actualització de la imatge corporativa ha anat acompanyada d’una nova web en la qual es mostra la informació de la cooperativa de manera ordenada però a la vegada dinàmica.  Al llarg de la pàgina s’utilitzen diversos elements iconogràfics dissenyats exclusivament per a la cooperativa  i que ajuden a localitzar el contingut de manera ràpida i visual.